Skip to content
  Nahajaš se: Domov arrow Zgodovina knjižnice arrow Zgodovina
  Zgodovina

  Emboss.gif
  Knjižnica Šolskega centra na Ptuju ima dokaj "viharno" zgodovino. Nastala je iz fonda knjižnic šol, ki so se leta 1979 združile v Srednješolski center. To so bile: gimnazija, ekonomska šola, kovinarska šola in kmetijska šola. Knjižni fond je bil do leta 1982 postavljen ločeno po šolah, tako da smo en naslov iskali na štirih mestih, v tem letu pa smo knjižnično gradivo združili in ga uredili po UDK sistemu, prilagojenem potrebam srednješolskih uporabnikov. Ves čas pa so knjige na razpolago dijakom in profesorjem v prostem pristopu.  

   

  Največje spremembe je doživljala knjižnica in s tem tudi knjižničarji nekje od leta 1990 naprej, ko smo začeli intenzivno uvajati računalniško tehnologijo. Leta 1990 smo se vključili v projekt Računalnik v šolski knjižnici, ki ga je oblikovalo podjetje SAOP iz Nove Gorice. Obdelali smo okoli 18.000 enot knjižnega gradiva in ga opremili s črtno kodo.
  Zaradi težav s programom smo postali najprej pridruženi, od leta 1999 pa polnopravni člani sistema COBISS. Ob aktivni vključitvi v sistem COBISS smo se odločili, da bomo gradivo na novo obdelali. S tem smo se izognili napakam, ki jih nujno prinese s sabo konverzija, čeravno je bilo delo zelo zahtevno, obširno in zamudno.
  Na novo smo obdelali celotni knjižnični fond, ki je štel okoli 27.000 enot. V marcu 2000 smo prešli tudi na izposojo v sistemu COBISS.
  Zaradi selitve gimnazije v novo stavbo v septembru 2001 je prišlo do delitve knjižničnega fonda in tako se je število knjižnih enot znižalo na 15.574 enot.
  Trenutno šolska knjižnica ponuja okrog 20.000 enot knjižničnega gradiva, okrog 100 naslovov serijskih publikacij in neknjižno gradivo. V knjižnici se odvijajo uvajalne in bibliopedagoške ure v okviru knjižnično informacijskih znanj, prireditve ob začetku in zaključku bralnega priznanja, individualno delo z uporabniki, razstave in druge prireditve ter redna knjižnična opravila.

   

  Search Wikipedia


  Knjižnica Šolski center Ptuj

  -->