Skip to content
  Nahajaš se: Domov arrow Knjižnični red

  Knjižnični red  

  1.  Članstvo, izkaznica, izposoja

  Ob vpisu v Šolski center Ptuj postane vsak dijak član naše knjižnice, kjer članstvo izkazuje z dijaško izkaznico, ki se aktivira ob prvem obisku .Vsi uporabniki naše knjižnice  ne plačujejo  članarine.

    Izposoja je možna z dijaško izkaznico ali drugim osebnim dokumentom. Uporabnikom se vse gradivo izposoja brezplačno. Za prekoračen čas izposoje se zaračunava 0,04 evra za vsako knjigo na dan.

  Zamudnike knjižnica opozarja na vrnitev gradiva z opomini, ki jih dobijo bralci sistemsko preko Cobissa, najprej kot opozorilo, da se bliža konec roka izposoje, nato pa kot opomin, ki je plačljiv. Dokler uporabniki ne vrnejo izposojenega gradiva in poravnajo zamudnine, si ne morejo izposoditi drugega gradiva.

  Knjižnični prostori so namenjeni študiju, učenju, iskanju gradiva in informacij iz katalogov in drugih informacijskih virov. V čitalniškem in knjižničnem prostoru morata biti red in tišina. V knjižnične prostore ni dovoljeno prinašati hrane in pijače.

   

  2. Izposojevalni roki gradiva na dom

  Rok izposoje za knjižnično gradivo je en mesec. V primeru zelo iskanega gradiva lahko knjižničarji rok izposoje primerno skrajšajo. Uporabniki si lahko naenkrat izposodijo neomejeno število knjižničnih enot. Knjižničarji imajo pravico omejiti število enot izposojenega gradiva, če gre za posebej iskano gradivo. Ob izposoji dobijo dijaki izpis izposojenega gradiva, na katerem je zapisan tudi datum vrnitve.

  Knjižnično gradivo, ki si ga dijaki ne morejo izposoditi na dom:

  -        referenčno gradivo, ki se uporablja v čitalnici in ima rumeno nalepko "ČITALNICA",

  -        serijske publikacije,

  -        polpublikacije (raziskovalne in diplomske  naloge...)

  To knjižnično gradivo si je izjemoma mogoče izposoditi za uporabo pri pouku oz. fotokopiranje, z upoštevajnem avtorskih pravic; po dogovoru s knižnjičarkami.

  Če uporabniki v določenem roku ne morejo vrniti gradiva, si ga lahko podaljšajo, če ga medtem niso rezervirali drugi uporabniki oziroma če ni po njem velikega povpraševanja.

  Podaljšajo ga lahko:

  -        osebno (z izkaznico)

  -          po telefonu

  -        z osebnim geslom preko interneta (COBISS/OPAC), ki ga dobijo v knjižnici.

  Uporabniki preko interneta ne morejo podaljšati roka izposoje gradivu, ki mu je rok izposoje že potekel, ali pa je rezervirano.

  Dijaki morajo gradivo vrniti do konca pouka, najkasneje pa do 30. junija.

  Dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, si ga lahko izposodijo tudi čez počitnice po dogovoru s knjižničarji.

  Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

    3. Medknjižnična izposoja

  Knjižnica ŠC Ptuj opravlja storitve medknjižnične izposoje. Gradivo po medknjižnični izposoji lahko pridobijo tudi dijaki za izdelovanje seminarskih oziroma raziskovalnih nalog, če njihov mentor oceni, da je to potrebno. Iz drugih slovenskih knjižnic si lahko izposodi, po mednarodno sprejetih pravilih, gradivo, ki ga potrebujejo uporabniki. Usluge medknjižnične izposoje opravlja tudi sama in pri tem zaračuna storitev v višini 7 EUR na enoto ter poštnino.

   

  4. Odškodnina za poškodovano in izgubljeno gradivo

  Kdor knjižnično gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z enakim novim in poravnati stroške ponovne obdelave v višini 2,5 EUR. Če knjižničnega gradiva ni mogoče nadomestiti z enakim, se nadomesti s po vsebini in ceni enakovrednim gradivom, po dogovoru s knjižničarko.

   

  5. Delovni čas

  Knjižnica je za uporabnike odprta od ponedeljka do petka od 7.30 do 13.30 ure.

  Uporabniki knjižnice so dolžni spoštovati knjižnični red!

  KNJIŽNIČARKE:

    Terezija Kekec,  Biserka Kolmačič, Marina Krajnc

   

   

   

   

   
  Naprej >

  Search Wikipedia


  Knjižnica Šolski center Ptuj

  -->