Skip to content
  Nahajaš se: Domov arrow Dejavnosti arrow Knjižnična informacijska znanja
  Knjižnična informacijska znanja

  KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA izvajamo v 1. in 2. letniku. Zajemajo uvajanje v informacijsko pismenost s poudarkom na knjižničnem gradivu kot viru informacij. Uporabniki se seznanijo tudi z drugimi viri informacij, kot so COBISS/OPAC in druge online dostopne baze podatkov. Izvajajo jih strokovni delavci knjižnice v sodelovanju s strokovnjaki drugih predmetnih področij (zgodovinarji, slavisti, učitelji strokovnih predmetov …)

  KIZ zajemajo naslednje vsebine:

   

  1.    LETNIK 

  •      predstavitev šolske knjižnice: postavitev gradiva, načini iskanja (po avtorju, po stroki …)
  •     učenje iskanja informacij po COBISS/OPAC
  •     predstavitev UDK sistema

   
  2.    LETNIK

  •     izdelava seminarske naloge
  •     navajanje virov in citiranje

   

   

   

  Search Wikipedia


  Knjižnica Šolski center Ptuj

  -->